Főoldal

Adatkezelési tájékoztató

A honlap tulajdonosa, szolgáltató

Név: Mészáros István, Hajnalház Apartmanház Bt.
Cím: H 8230 Balatonfüred, Széchenyi u 4.
Telefon: +3670 6310988
email: hajnalhazbt@gmail.com

Az adatkezelés célja: A Szolgáltató abban az esetben gyűjt a szállást igénybevévő személyektől, továbiakban Felhasználóktól, személyes adatokat, ha a Felhasználó úgy dönt, hogy emailben szállás igénybevételére regisztrál, vagy más módon megadja adatait, esetleg kapcsolatba szeretne lépni Szolgáltatóval.

A Felhasználó az oldalon történő regisztrációval vagy adatainak megadásával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje.

Az adatgyűjtés formája: az oldalon megjelenő e-mail címre történő ajánlatkérés elküldése. A Szolgáltató a Felhasználó nevét, telefonszámát, címét illetve e-mail címét kéri el. A Felhasználó az email címre történő levelezéssel  hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató a személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje. Az adatkezelés célja: ajánlatok küldése, hírlevél küldése.

Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához.

Törvény alapján van lehetőség arra, hogy az Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást adjon a Felhasználónak személyes adatai kezeléséről, helyesbítse a Felhasználó személyes adatait, valamint kérés szerint törölje a személyes adatait.

A Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást ad a Felhasználó számára az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, és kérheti a törlést. 

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen pl. posta, futárszolgálat. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.